kontakt    mapa strony  
    polski   english

Zasady rekrutacji

Informacje bieżące:

Zapraszamy na studia podyplomowe: Administracja i bezpieczeństwo systemów sieciowych. Trwa rekrutacja!
 

Zapraszamy do składania dokumentów na studia podyplomowe: Grafika komputerowa i techniki multimedialne, na edycję rozpoczynającą się w semestrze letnim (kwiecień 2018), rok akademicki 2017/2018.  Istnieje możliwość powołania dwóch grup przy odpowiedniej liczbie chętnych.  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem w studiach prosimy o kontakt mailowy: marta@iis.p.lodz.pl lub telefoniczny: 042 631 27 50.

Jak zapisać się na studia:

Nabór na studia prowadzimy dwa razy w roku akademickim - na semestry zimowy i letni.

Uruchomienie każdej z grup następuje po wpłynięciu wymaganej liczby zgłoszeń. Minimalna liczba osób w jednej grupie - 14, maksymalna liczba osób w grupie - 18.

Warunkiem wpisania na listę słuchaczy jest:

Przyjmujemy zgłoszenia nadesłane pocztą na adres Instytutu: 

Instytut Informatyki Stosowanej
Ul. Stefanowskiego 18/22
90-924 Łódz
nabór 25, rozpoczynający się w kwietniu 2018 roku
 
Prosimy o składanie dokumentów w białych, wiązanych teczkach. Kierownikiem edycji 25 jest dr hab. inż. Robert Banasiak.

Cena dwóch semestrów nauki (GKiTM) wynosi 5300,00 + 30 zł. - opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Dane do przelewu (Grafika komputerowa i techniki multimedialne - I semestr)

Politechnika Łódzka
Pekao SA II o/Łódź
03 1240 3028 1111 0010 3741 8675
tytułem: 3254 I-25 STUDIA PODYPLOMOWE Grafika komputerowa, edycja 25,

 

 

Cena dwóch semestrów nauki (SK): 4.500,00 + 30 zł. - opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Dane do przelewu (Administracja i bezpieczeństwo systemów sieciowych), 278 godzin wykładowo - ćwiczeniowych)

Politechnika Łódzka
Pekao SA II o/Łódź
03 1240 3028 1111 0010 3741 8675
tytułem: 3003 I-24 STUDIA PODYPLOMOWE Administracja i bezpieczeństwo
 

UWAGA: Prosimy nie dokonywać wpłaty za I semestr nauki przed otrzymaniem informacji o przyjęciu na studia.

UWAGA: W przypadku zebrania się grupy liczącej więcej osób, niż przewidziane kosztorysem minimum słuchaczy - 14 osób, pracownikom uczelni wyższych oraz studentom studiów doktoranckich przyznajemy 25% zniżkę.

Opłatę za wydanie świadectwa wnosimy na to samo konto przed odbiorem świadectwa:

Bank Pekao S.A. II Oddział Łódź
03 1240 3028 1111 0010 3741 8675
tytułem: I-24/1001, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (W-2),
opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych - Grafika komputerowa (lub Sieci komputerowe)

 

Szczegółowe informacje dotyczące płatności i terminów naboru uzyskacie Państwo w sekretariacie Instytutu.

Instytut Informatyki Stosowanej
Ul. Stefanowskiego 18/22
Budynek A10
sekretariat
poniedziałek - piątek, od 8:30 do 15:30.

tel: 42 631 27 50.

Dokumenty do pobrania

powrót do góry


Redakcja:
Marta Ciabiada
Robert Banasiak
Joanna Sekulska-Nalewajko

Ostatnia modyfikacja:
2018-02-07 09:43:04, Marta Ciabiada